Bir oglan gyz halaslayarlar. Oglan gyzy yurekden gowy gorya yone bir gun kafede ol gyzyn basga biri bn oturany gorya, sonra gyza jan edip oye gelmegini hayys edyar. Gyz hem bolyar diyip oyune baryar. Oglan gyzy olduryar. Sonra mileselere jan edyar. Yagny mileseler gelyanca onun yakyn dosty onun oyune baryar. Dost name un ol oglanyn beyle edenine dusunman ol oglan seyle diyar" Dost sen git bardan hemme zady oz boynuma alayyn diyar. Ona cenlide gapy mileseler gapyny kakyarlar. Dosty ol oglany gizleyar. Mileselerem gelip dostyny tutyarlar. Seylelikde dosty hemme gunani boyun alyp jezalarna kayyl bolyar. Eden gunasi netijesin 10 yyl azatlykdan mahrum edilyar. Dosty 2 yyl gecenden son turmeden gacyp gaydyarda Ol oglanyn oyune baryp gapysyny kakyar. Gapyny ol oglan acyar. Dosty oyune girmekci bolyar emma ol oglan oyunden kowyar. Dosty gynansada ol yerden gityar. Dosty barara gapysy bolmanson kocede yatyp turya. Birnace gun gecya Dostyny yanyna bir yasuly gelyar sumka goyup gidyar. Birbada acman esli wagt goyyar.
sonra acyp gorse icinde pul bar eken. Ol oglan ozune birnace magazyn edinyar

Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir