Biz janköýerlik etjek bolýas, ýygyndymyz garşy çykýa. Ýene janköýerlik etjek bolýas, ýene garşy çykýa. Şu gezek utarys diýýäs, ýygyndymyz utuljak diýýä. Omana utjak bolarys diýýäs, ýygyndymyz ýene garşy çykýa. Birinji taým 1-1 gutardy, ikinjide utarys diýýäs, ýygyndymyz içini tutup gülýä. 84-nji minutda 2-1 ýeňilip ugraýas. Deňe-deň bir tamamlansa diýýäs, ýygyndymyz içini tutup janköýerleň üstünde gülüp ýerde gyrylyp ýatyr. 93-nji minutda 3-1 ýeňilýäs. Ýygyndymyz "begenýä", janköýerleň içi ýanýa.

Ýapondan 3-2 ýeňildik, özbekden 4-0 ýeňildik, Omandan 3-1 ýeňildik. Ýeňilmekde 1-nji ýer. Ýeňliş bilen gutlaýas!

Sport, messibet tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir