Salam hormatly agzalar!Talyplar.com saýtyna agza bolmak maňada bu gün nesip etdi.Bu saýta agza bolanyma begenjimiň çägi ýok.Hormatly agzalar maňa biraz kömek edip bilermisiňiz!Araňyzda Hytaý döwletinde okaýan ýada şol ýurda egzamen tabşyranyňyz bar bolsa ol okuwyň hünärleri okuw şertleri ýaşaýyş şertleri barada maglumat berseňiz meniň bilen birlikde şu tema gyzyklanýan başga agzalarmyzada uly kömek etdigiňiz bolardy.

Bilim, mertogly tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir