Gynansakda Aziýaň Kubogynyň "F" toparynyň birinji aýlawynda biziň ýygyndymyz 3-nji ýerde barýar toparçada. Düýn Ýaponiýaň milli ýygyndysy biziň milli ýygyndymyzy 3-2 ýeňen bolsa, goňşymyz Özbegistanyň milli ýygyndysy Omany 2-1 hasabynda ýeňdi. Indiki biziň garşydaşymyz Özbegistanyň ýygyndysy. Oýun 13-nji ýanwarda sagat Aşgabat wagty bilen 21:00-da başlar. Şol gün 18:30-da Oman hem Ýaponiýa bilen duşuşar. Ýene ýatladyp geçeliň, bu ýaryş Birleşen Arap Emirliklerinde geçýär.
Düýn Özbegistan bilen Omanyň arasyndaky duşuşygy Turkmenälem 52,5˚ sputnikdäki Lemar HD kanaly berdi.

Milli ýygyndymyza indiki duşuşykda netijeli, üstünlikli oýun arzuw edýäs!

Sport, messibet tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir