Kompýuterimiň Windowsy zaýalanypdyr öýdýän, windows açylýa welin, raboçi stoldaky zatlary görkezibem dur welin birden ýüzi gögerip herhili sanlarmy, ýazgylar çykýada kursor böküp ugraýa.

Internetden programmasyny skaçat edip alyp özüm gurnap bilmezmikä, aňsatjak gurnalyş usuly ýokmuka? Ýa şu wagtkyny wostanawit edip bolmaýamyka?

Öňler LINE-de Turkmensoft akkaundy bardy, şoň üsti bilen antiwirusam goýaýýadym welin, indi olam ýok.

Başy çykýan bar bolsa kömegiňiz gerek.

Tehnologiýa, messibet tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir