Gülşadym tans etsene,
Gülşadym ''ýok'' diýme,
Gülşadym ýakma beýtme,
Söýmeýändir öýtme.
(gaýtalamak)

Gara gözler bakýar,
Meni yşk oda ýakýar,
Akja dişleriñ ýaldyrar,
Goşa narlaryñ öllürdä.

Men diýdim: ''ezizim söýşeli'',
Sen diýdiñ: ''Ondan öñ gürleşeli'',
Men diýdim: ''Akja ýüzüñ haly bar'',
Sen diýdiñ: ''Ähli zadyñ çägi bar''.

Onda nädip,
Yşk meýinden dadaly,
Ýürek ursun kadaly,
Ýakma, ýakma, ýakma.

Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir