Ýadymdan çykanok seniñ gözleriñ,
Ýadymdan çykanok seniñ sözleriñ.
Gel ýene el-ele goýsana janym,
Ýadymdan çykanok geçen günlerim.
(gaýtalamak)

Günler geçip dur, ýeller öwsüp dur,
Sensiz ömrüm geçip dur, gussaly janym.
Sen ýar nirede, gel men bu ýerde,
Sensiz galdym bu derde, halas et ýarym.

Ýok bolanok, sensiz ýaşamak kyn geler maña,
Ýok bolanok aýralygy sowgat etme maña.
Ýok bolanok, sensiz ýaşamak kyn maña,
Ýok bolanok aýralygy öwretme maña.

Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir