Howwa Eje Señ mahrinden bad alyp
Dunya deyin ginap one gideyin
Onem million gezek aydylan zadyn
ENE gudratyñ waspyn edeyin.....

Edebiýat, htkursant tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir