Howwa Eje Señ mahrinden bad alyp
Dunya deyin ginap one gideyin
Onem million gezek aydylan zadyn
ENE gudratyñ waspyn edeyin.....

Edebiýat, htkursant tarapyndan 11 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir