Aşyr Salyh ogly

Adamyñ beden agzalarynyñ türkmen dilinde atlandyrlanda agzalañ birnäçesiniñ soñy "K" sesi bilen tamamlanyar. Bu sanaglar türkmen dilini we edebiýatyny, kök sözleri öwrenmekde talyplara goldaw bolar diýen umyt bilen hödürläýin.
Aşakda olaryñ sanawy:

Dyrnak, barmak, ýumruk, tirsek goltuk, aýak, topuk, darakyllyk, dyzçanak, uýluk, almalyk, injik, egin süñk, kelleçanak, iñrik, señrik, eñek, ýañak, dodak, duluk, gulak, garak, bilek, gabak, kirpik, kentlewik, gañşylawuk, Damak, bokurdak, kekirdek, gyzylödek, emenjik, ýürek, dalak, böwrek, inek, emjek, ýanjyk, gasyk, kesik, deşik, geýrek, Kükrek, gaňşylawuk, paşmak, süñkler. Demlik (burun)Ýargak. Bäbenek (gözüñ okarasy) Sepirjik. Ýatak (çaga ýatak)

Birnäçesi "N"sesi bilen gutarýar..
Beden, egin, çigin öýken aşgazan we.ş.m.

Bilim, Gurban93 tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir