ertir.com-a meňzeşiräk görnüşde täze döredilen. Entek biraz oşibkalary bar hem bolsa, umuman gowy bolupdyr diýesim gelýär.

alemjahan.net

Täzelikler, Ashykaydynpir tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir