Esselämü Aleýküm Musulman doganlar. Bu gün size Nurnazar Jumanazarowyň toplap neşire hödürlän Mälik Aždar Pälwan atly kitabyny audio görnüşde mahmal owazly ussat halypa Setdar Abdyýewiň okamagynda size hödürleýäs. Şu salgydan ýükläp bilersiňiz https://cloud.mail.ru/public/JNwC/PodZ4YFfy Kitap barada aýtsam kitap 1999 ýylda Aşgabatda Magaryf neşirýaty tarapyndan neşir edilýär. Kitapda Mälik Aždar Pälwanyň Ýaşlygy Yslam dinine girişi öýlenişi dünýäden gaýdyşy şuňa meňzeşler. Setdar Abdyýew başgada Magtymguly Aleýrahmanyň Garaşsyzlyk ýyllarynda çykan üç tomluk kitabyny audio görnüşinde okady. Müň gije Arap ertekisinem audio görnüşinde okady.

Köneler, Gurban93 tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir