HAKYKY TARYHYÑ WE DOGRY EDEBIÝATYÑ ADRESINE ÇAKYLYK Salam, gadyrdan dostlar! Biz sizi açylanyna köp wagt geçmedigem bolsa edebiýatyñ we taryhyñ muşdaklarynyñ hemişelik hemrasyna, wirtual žurnalyna öwrülen täze "Has Türkmen" edebi-çeper akkaundyna agza bolmaga çagyrýarys. Bu ady agzalan akkauntda siz Has Türkmeniñ goşgularyny, taryhy we edebi makalalaryny, toplan gyzykly maglumatlaryny, Türkmenistanda we dünýäniñ dürli künjeklerinde ýaşap geçen merdana ata-babalarymyzyñ ömri barada ýazan gyzykly makalalary, şeýle dünýä edebiýatynyñ iñ gowy nusgalaryndan edilen terjimelerini okap bilersiñiz. Akkaunt giñ okyjylar köpçüligi ücin niýetlenilýär. Ondaky maglumatlar mekdep okuwçylary üçinem, ýokary okuw jaýyna girmäge taýynlanýanlar üçinem, talyplar üçinem, şeýle hem ýönekeý okyjylar üçin diýseñ gyzyklydyr. Milli hakydamyzy güýçlendireýin diýseñiz we çagalaryñyzy milli ruhda terbiýeläýin diýseñiz iñ dogry çeşmeler esasynda ýazylýan "Has Türkmen" akkaundynyñ taýýarlaýan postlaryny okamaga howlugyñ! "Has Türkmen" edebi akkaundynyñ line adresi: http://line.me/ti/p/%@kpm7016r

Köneler, Jeksparro tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir