Dolan soygim, dolansana yzyna Wagt gecen son okunmeli bolma son Ganly yaslar doldy menin gozume Omur yasa baglanmaly bolma son Name ucindir beyle dondy yuregin? Sen dalmi soygime yeke diregim? Duymma janym, dymmasana geregim Sonam dymyp aglamaly bolma sen Aglama, gozunden dammasyn yasyn Hany guler yuzun cytma sen gasyn Yureginde doran ol gara dasyn Sowrulan son aglamaly bolma son Bu gun bolsa meni unut diyyan sen Yurek-bagrym yanar oda goyyan sen Onda name basda beyle soyyan sen Soygin yatlap aglamaly bolma son Nadip unudayyn gara gozlerin Nadip unudayyn guler yuzlerin Soygi hatlarynda yazan sozlerin Janym yatlap aglamaly bolma son Bolya, men gideyin sen ykbalyndan Yone cykarma sen suny yadyndan Olyancam soyerin seni janymdan Ykbalyndan nalap aglamagyn son Ya Yaradan bu ne kysmat, ne ahwal Necun mana beyle yowuz bu ykbal In sonunda pak soygime sebapkar Sum ajally zalym olum bolmasyn Seydip soygim puc boldumy barysy Yuregimde galar bitmez yarasy Gosga sinen yuregimin agysy Ozge soyga baglanmaly bolmasyn.........

Köneler, Nowcha90 tarapyndan 3 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir