Nesip bolsa şenbe güni, 25-nji oktýabrda müňleriň oýny bolan futbol oýnunda dünýäň iň güýçli iki kluby, ol iki klubda hem dünýäň iň güýçli futbolçylary hasap edilýän Ronaldo Messä garşy ýene bir gezek "söweşe" çykar. Bu oýna El-Klassiko diýip atlandyrylýar. Real Madrid-Barselona. Bu oýun Aşgabat wagty bilen 21:00-da başlar. Santýago Bernabau meýdançasynda boljak bu oýny Türkmenistan Sport kanalynyň bererine garaşýas. Elbetde köpleriň elýeterli "HTB+"-y hasap edilýän goňşy dsöwletimiz Azerbeýjanyň Idman ýa-da Aztw kanallary bu oýny hökman berer. Oýun barada maglumat bolsa jogaplarda paýlaşarys.

Köneler, messibet tarapyndan 5 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir