"Messi Ysraýyla 1million ýewro kömek edipdir" diýip sosiýal setlerde jedelli habar köp agzaldy. Kömek edenligi hakda resmi bir anyk maglumat heniz ýok. Ýöne bu hakda Amerikaň we Angliýaň mediýalarynda hem agzaldy. Olaň habarna görä Messi dünýä çempiony bolsam Ysraýyla 1million ýewro kömek etjek diýipdir. Messiň ýewreýleň "Aglama diwary"-ndaky suraty hem sosiýal setlerde paýlaşylypdy.

Köneler, messibet tarapyndan 5 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir