3-nji ýer üçin (bürünç medal) Braziliýa-Gollandiýa 01:00 Dünýä Çempionatynyň 24-nji güni boljak oýun. Bu oýun FIFA-2014 dünýä çempionatynyň bürünç medalyny kimiň eýelejegini belli edýän oýun. Braziliýaň janköýerleriniň ýüzi gülermi? Ýa ýene Braziliýalylar ýasa bogularmy? Gollandiýa ýeňilmezligini dowam edermi (oýundan soňky 11m.j.u. hasaba almanyňda)? Robbendir, Wan Persi bu gün tapawutlanyp bilermi? Bu soraglaň barynyň jogaby şu gijeki oýundan soň belli bolar. Hany, nesip edenden bu oýunlarada öz çaklamalarymyzy goýup hakyky hasap bilen deňäp göreliň!

Köneler, messibet tarapyndan 6 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir