1/8 final oýunlary Argentina-Şweýsariýa 21:00 Belgiýa-ABŞ 01:00 Dünýä Çempionatynyň 19-njy güni boljak oýunlar. Bu oýunlar 1/8 final oýunlary. Hany, nesip edenden bu oýunlarada öz çaklamalarymyzy goýup hakyky hasap bilen deňäp göreliň!

Köneler, messibet tarapyndan 6 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir