Düýnki dünýä çempiontynyň 12-nji gününiň oýunlaram tamam boldy. Hasaplar şeýleräk: Ispaniýa 3-0 Awstraliýa Gollandiýa 2-0 Çili Meksika 3-1 Horwatiýa Braziliýa 4-1 Kamerun Şu güne çenli agzalaň jemi gazanan netijesi şeýleräk: 1. Iniýesta 52 oçko 2. Messibet 44 oçko 3. Kitaphanaçy 37 oçko 4. Baýramsoltan 16 oçko 5. Cavalli 13 oçko 6. Şahyr 1 oçko 7. Agent007 1 oçko 8. Bichem 0 oçko Bu turda Kitaphanaçy agzaň Gollandiýa-Çili arasyndaky hasaby dogry çykdy. Ýöne gol salany dogry bilmedi. Indiki turlarda hem çaklamaňyz dogry çyksyn!

Köneler, messibet tarapyndan 6 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir