Düýnki dünýä çempiontynyň 11-nji gününiň oýunlaram tamam boldy. Hasaplar şeýleräk: Belgiýa 1-0 Russiýa G. Koreýa 2-4 Alžir ABŞ 2-2 Portugaliýa Şu güne çenli agzalaň jemi gazanan netijesi şeýleräk: 1. Iniýesta 47 oçko 2. Messibet 40 oçko 3. Kitaphanaçy 29 oçko 4. Baýramsoltan 16 oçko 5. Cavalli 9 oçko 6. Şahyr 1 oçko 7. Agent007 1 oçko 8. Bichem 0 oçko Bu turda Iniýesta agzaň Belgiýa-Russiýa arasyndaky hasaby dogry çykdy. Ýöne gol salany dogry bilmedi. ABŞ-Portugaliýa arasyndaky oýuna bolsa, ýatyp galyp çaklamasyny goýup bilmedi. Indiki turlarda hem çaklamaňyz dogry çyksyn!

Köneler, messibet tarapyndan 6 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir