Ynha-da, Düýnki dünýä çempiontynyň 9-njy gününiň oýunlaram tamam boldy. Hasaplar şeýleräk: Italiýa 0-1 Kosta Rika Şweýsariýa 2-5 Fransiýa Gonduras 1-2 Ekwador Şu güne çenli agzalaň jemi gazanan netijesi şeýleräk: 1. Iniýesta 39 oçko 2. Messibet 36 oçko 3. Kitaphanaçy 24 oçko 4. Baýramsoltan 12 oçko 5. Cavalli 6 oçko 6. Şahyr 1 oçko 7. Agent007 1 oçko 8. Bichem 9 oçko Messibet agza Gonduras bilen Ekwadoryň diňe hasabyny dogry bildi. Indiki turlarda hem çaklamaňyz dogry çyksyn!

Köneler, messibet tarapyndan 6 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir