Kolumbiýa-Kot'd-Iduwar 21:00 Urugwaý-Angliýa 00:00 Ýaponiýa-Gresiýa 03:00 Dünýä Çempionatynyň 8-nji güni boljak oýunlar. Hany, nesip edenden bu oýunlarada öz çaklamalarymyzy goýup hakyky hasap bilen deňäp göreliň!

Köneler, messibet tarapyndan 5 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir