Dünýä çempionatynyň 6-njy gününiň oýunlary hem tamam boldy. Belgiýa 2-1 Alžir Braziliýa 0-0 Meksika Russiýa 1-1 G. Koreýa Oýunlara şunuň ýaly tamamlandy. Kitaphanaçy agza üç oýunda 5 oçko toplamagy başardy. Aýratynam Russiýa G. Koreýanyň arasyndaky deňe deňligi bildi. Ýöne ilkinji goly Keržakow salmady. Şonuň üçinem 4 oçko gazandyňyz. Belgiýa utar diýeniňiz üçin hem 1 oçko gazandyňyz. Ýeňşiň bilen gutlaýan Kitaphanaçy agza! Jemi şu oýunlardan soňky gazanylan oçkolaram şeýleräk: 1. Iniýesta 30 oçko 2. Messibet 23 oçko 3. Kitaphanaçy 14 oçko 4. Baýramsoltan 8 oçko 5. Şahyr 1 oçko 6. Agent007 1 oçko Hemmäňizi gazanan oçkolaňňyz bilen gutlaýan! Güýçli ýeňsin, hasap edeniň ýeňmän nesip edeni ýeňýän eken.

Köneler, messibet tarapyndan 6 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir