Dünýä çempionatynyň Çaklama Turniriniň 3-nji oýun günlerem tamam boldy. Şol oýnalan dört oýnuň nähili gutarany DÇÇT-3-nji oýun güni mowzukda ýazylandyr. Bu gezekki oýun güninde Iniýesta agza 11 oçko toplamagy başardy. Nähili gazanany hem şol temada ýazylypdy. Bu ýeňişi bilen Iniýesta agzany gutlaýan. 3-nji oýun gününden soň jemi gazanylan netije şeýleräk: 1.Iniýesta 18 oçko 2. Messibet 6 oçko 3. Kitaphanaçy 3 oçko 4. Şahyr 1 oçko 5. Agent007 1 oçko

Köneler, messibet tarapyndan 6 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir