Salam gadyrly Talyplar sahypaň agzalary. Ynha-da dünýä Gçempionadynyň oýunlarynyň 3-nji güni dowam edýär. Bizem bu çempionaty gyzykly geçirer ýaly çaklama turnirini gurnadyk. Bu temamyza-da Iki oýun gününiň jemi boýunça gazanylan oçkolar bilen tanyş edeýin: 1. Iniýesta 7 oçko 2. Messibet 5 oçko 3.Kitaphanaçy 3 oçko 4. Şahyr 1 oçko 5. Agent007 1 oçko Ýaryşa gatnaşýanlaň hemmesine sagbolsun aýdyp Iniýesta agzamyzy hem Liderligi bilen gutlaýas.

Köneler, messibet tarapyndan 5 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir