Dünýä çempionatynyň 1-nji gününiň iki oýny hem tamam boldy. Ol oýunlara jemi 5 sany agza öz çaklamasyny goýdy. Bu oýunlarda hasaby iki agza dogry bildi. Olar Kitaphanaçy agza bilen Iniýesta agza. Kitaphanaçy Braziliýa-Horwatiýa oýnuny, Iniýesta bolsa Meksika-Kamerun oýunlarynyň hasabyny dogry bildiler. Indi bolsa 1-nji güniň iki oýnundan soň agzalaň gazanan oçkolary bilen tanyş bolalyň: 1.Iniyesta 4 oçko 2.Kitaphanaçy 3 oçko 3.Messibet 3 oçko 4.Shahyr 1 oçko 5.Agent007 1 oçko

Köneler, messibet tarapyndan 5 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir