Globo Esporte-niň habaryna görä Pari-Sent-Žermeniň goragçysy Markinos bilen Barselona ylalaşyga geläýjek ýaly. Ol habara görä goragçy katalonlaryň ýolbaşçylary bilen iki gezek duşuşypdyr we Barselona transfer bolmaga göwünjeň ýaly. Transferiň summasy 40 million ýewro bolar diýip aýdylýar.

Köneler, messibet tarapyndan 6 years ago
  usher 6 years ago
 • tazelik
  kitaphanachy 6 years ago
 • bolup biler bilen tazelik messibetiň jogabyna my?
  Iniesta 5 years ago
 • Sen Ertire gir awtor,sho yerde futbol jedel ederis
  Iniesta 5 years ago
 • Aguerrony sorap durus,ilkinji aydan bahamyz:38 mln.euro, Agueron ozi BARSA gechmage tayyn,yone Man.Siti tayyn dalmish
  ruqaya 5 years ago
 • BARSELONA!! :D
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© talyplar.com 2007-den bäri diri