Bugün 25-nji maý 2014-nji ýylda Belorussiýanyň Minsk şäherinde geçirilýän hokkeý boýunça dünýä çempionadynyň final duşuşygy bolar. Onda Çehiýany ýarym final oýnunda 3-0 ýeňen Finlýandiýa bilen Şwesiýany 3-1 hasabynda ýeňen Rossiýa duşuşar. 3--nji ýer üçin bolsa Çehiýa bilen Şwesiýa duşuşar.

Köneler, messibet tarapyndan 6 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir