Ynha-da futbol janköýerleriniň sabyrsyzlyk bilen garaşan gijesi ýetip geldi. Bugün 24-nji maý 2014-nji ýyl, şenbe güni. Portugaliýanyň Lissabon şäherinden Ýewropa läheňler kubogy Ispaniýaň Madrid şäherine sary ýola rowana bolar. Kubogyň Madride gitjekligi anyk, ýöne Madridiň haýsy klubyna gitjek? Atletiko Madridemi ýa-da Real Madride?

Köneler, messibet tarapyndan 6 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir