Çempionlar ligasynyň ýarym finalynda bäş gezek duşuşan bu iki klubyň dördüsinde (1976, 1987, 2001, 2012) Bawariýa, birinde bolsa (2000) Real Madrid finala çykmagy başarypdy. Bawariýa soňky bäş möwsümde üç gezek finala çykdy. Bu gezegem finala galyp kubogy gazanaýsa üst-üstüne çempionlar ligasyny gazanan ilkinji klub boljak. Bu günki oýunda Ronaldonyň hem meýdança çykmagyna garaşylýar. Bu günki oýun Aşgabat wagty bilen sagat 23:40-da başlar. Santýago Bernabauda oýnaljak bu duşuşygya Howard Webb eminlik etjek.

Köneler, messibet tarapyndan 6 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir