Şu gün agşam nesip bolsa ýewropaň komandalarynyň oýunlary bolmaly, ýagny liga ýewropaň oýunlary. Bu oýunlar Ýewropada Çempionlar ligasyndan soň ikinji derejeli hasap edilýär. Şu wagt hem kazanyň Rubini bilen angliýaň Tottenham komandalary oýnaýar. Oýnuň 25minudy hasap 0-0. Geçen gezek Angliýada oýnalan oýunda Tottenham 1-0 ýeňipdi. Bizem Öz ildeşimiz Gurban Berdiýewiň tälim berýän Rubin komandasyna Liga Ýewropada üstünlik arzuw edýän.

Köneler, messibet tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir