salam mähriban talyplar.bu barada owal hem agzalan bolmagy mümkin weli,ýene-de haýyşdym her kim diňe okaýan ugruny,yurduny,gysgaça öz ugry boyunça watanymyzy hasam ösdürmek üçin nämeler edip boljagyny ýazsa we goşmaçalar sizden

Köneler, samat tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir