ah yaman gynanyan.talyplar com cokup galayjak yaly.gorkunch.bu yerdaki dostana agzalar,acylan temalar, we yatda galan pursatlar.emma talyplar com turkmenlere darlyk edip bashlan yaly.ulanylysy amatly we hemme yagdaylar goz onne tutulan in esasysam butun turkmen talyplaryny kanagatlandyryp biljek(her kimin agzynyn tadyda gora) taze bir saytyn wagty gelen yaly .nesip bolsa acarlar ya-da acarsynyz.nesip bolsa talyplar.com hem sentyabyrdan yene janlanar.hemmamiz birlikde el ele,goz goze,kalp kalba milletimizin abrayy ucin...belki bardyram beyle sayt,bilyan daldirin.

Köneler, samat tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir