salam talyplar!gowjamy,ulalyanyzmy?men yazjak temam esasan russiyadaky talyplara degishli bolsa gerek.yone hemmanizem yazayyn komek edip bilseniz!men gelemde turkmen awialiniyadan geldim.indi obratnyy biledyma data goydurmaly.dostlarym 16-njy iyuna goydurdylar.men ekzamenlaryn hachan gutarjagy belli daldi.indem 10-njy iyunlara gutaryar ekzamenlar.olar 15-ne goydurjak bolanda yer yok diyipdirler,a men 10-na gitjek bolsam dagy name etsemkam?kimde name habar bolsa yazawerin

Köneler, idealman tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir