hemmelere salam. saytdakylan kopusi durmusha chykmadyk we öylenmedikdir. Belkem aramyzda mashgalaly hem bardyr. Özumizin birinji klasa giden wagtymyzdaky kopchulikdaki yashlang edep terbiyesi azda kande yadymyza dushyandir. Indi sho dowur b.n shu gunumizi deneshdirsek yash yetginjekleng kellesinde shemal aylanyar, kopusi dine öz bahbidini bilyar. Kopusi ene atasyna bolan sylagy yok, ertirki gununi alada edenoklar. Binamysa gunde bayram ,gunde toy diyishleri yalak, gunum gechse shat diyip, edenini edip yorler. Yene 10 yyldan dowur nahili uytgejegi belli dal. Siz öz chaganyzy nahili terbiyelardiniz, yada terbiyeleyaniz? Mysallar getirip aytsanyng has dushnuklirak bolar. Hemem chaga nache yashyna chenli nahilirak terbiye bermeli ,shol yashdan son nahili terbiye bermeli. Chagang terbiyesi ene-atang yüzùdir.

Köneler, ozik tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir