salam gadyrly talyplar.may ayy geldi.yaşlarymyz yokary okuw ekzamenlerine has-da ykjam tayyarlanmana başladylar.köpünüz talypsynyz we tm. ekzamenlerine girip görensiniz.halk arasynda 2-3 yyl önkü 'öz güyjyne okuw yok' diyyan gepler az-kem yatyşdy,emma yene-de dowam edyar.men pikirimçe bu yerde 80% güna çaganyn özünde we 10% ene atasynda.galan 10% em bilim ojaklarynda.sizin pikiriniz nahili?

Köneler, samat tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir