15-nji aprelde Prezident Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçiren iş maslahatynyň barşynda Ahal welaýatynyň we Mary welaýatynyň häkimliklerinde wezipe üýtgeşmelerine gol çekdi. Hususan-da, Serdar Annamyradowiç Kakabaýew Ahal welaýatynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi. Amanmyrat Berdimyradowiç Abdyllaýew, saglyk ýagdaýy sebäpli, Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabynyň häkimi wezipesinden boşadyldy. Berdimuhammet Kakajanowiç Taganow Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabynyň häkimi wezipesine bellenildi.

Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 month ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir