Auto.ru habarlar gullugynyň habar bermegine görä, RM Sotheby's auksionynda Lanzante iňlis týuning-atelýesi tarapyndan üýtgedilen MakLaren Senna GTR superkarynyň özboluşly nusgasy satuwa çykarylar. Bu awtoulag 2020-nji ýylda Le-Mane-niň 24 sagatlyk ýaryşynda MakLaren F1 GTR-niň ýeňşiniň 25 ýyllygy mynasybetli döredilen LM25 taslamasynyň bir bölegidir. Bu awtoulaglaryň jemi ýedisi öndürildi, ýöne trek Senna GTR - ýeke-täk görnüşdir. Superkar, bol karbon korpusyny, ýörite tigir diskalaryny we çempion F1 GTR-den ylhamlanan daşky görnüşi, şol bir beden reňkini, başlangyç sanyny we 1995-nji ýyldaky ýaryş elementlerini öz içine alýar.Salonynda ýaryş üçin gaýyş kemerleri bolan karbon oturgyçlary we MakLaren F1 GTR-iň böleklerine meňzeş täze dest bar. Týunerler superkaryň agramyny 41 kg azaltmagy başardy, kuwwat birligi bolsa 825 at güýçli 4 litrlik V8 - üýtgewsiz galdy. Zawodyň çykaran MakLaren Senna GTR-i diňe trek üçin niýetlenen, ýöne Lanzante oňa Angliýanyň jemgyýetçilik ýollary üçin sertifikat bermegi başardy. Bu nusganyň geçen ýoly bary-ýogy 1731 km. Superkaryň 1,4 milliondan 1,6 million ýewro aralygyndaky bahadan satylmagyna garaşylýar.

Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 month ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir