Apple iPhone-ny abatlaýyş syýasatyny ýumşadýar: 2024-nji ýylyň güýzünden başlap müşderiler we hyzmat merkezleri abatlaýyşda öň ulanylan bölekleri peýdalanyp bilerler. Birinji tapgyrda batareýalary, displeýleri, kameralary we beýleki bölekleri çalyşmak mümkin bolar. Smartfon ulgamy zawodyň kalibrlemesi esasynda bölekleriň hakykylygyny kesgitläp biler. Funksiýanyň diňe hakyky enjamlaryň ätiýaçlyk şaýlaryny ulanmaga mümkinçilik berjekdigini bellemelidiris. Çalşylan bölekler barada maglumat iPhone-nyň sazlamalarynda elýeterli bolar. Geljekki modellerde Apple, şeýle-de, ulanylan biometrik datçikleri oturtmaga rugsat bermegi meýilleşdirýär.

Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 month ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir