Microsoft kompaniýasy Windows 11-iň “Başlangyç” (Psuk) menýusynda mahabaty synap başlaýandygyny mälim etdi diýip, iXBT habar berýär. Ýönekeý ulanyjylar aladalanardan entek ir, sebäbi bu synag diňe Windows Insider Program programmasynyň käbir gatnaşyjylaryna täsir eder. Mundan başga-da, deslapky görnüşde işlediljek, ýöne ýapyp boljak aýratynlyk hakda aýdýarys. Şeýle-de bolsa, iru-giç hemmeler bu görnüşdäki mahabaty Windows-da görerler. Şol bir wagtyň özünde, Microsoft, takmynan, 10 ýyl bäri Windows-da mahabaty synag edýär we şu wagta çenli, bagtymyza, mümkin boldugyça, esasanam Android üçin käbir hytaý gabyklary bilen deňeşdirilende, seresaplylyk bilen işleýär.

Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 month ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir