28-nji aprelde Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde hor sazynyň agşamy geçiriler. Tomaşaçylaryň öňünde Haýdar Eminowyň çeper ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň Döwlet hory çykyş eder. Dirižýor - Perman Miriýew. Şeýle hem "Altyn asyr", "Owaz" orkestrleri konsert bilen çykyş ederler. Orkestriň çeper ýolbaşçysy we dirižýory Türkmenistanyň at gazanan artisti Rahman Joraýew. Konsert 17:00-da başlanar. Habarlaşmak üçin telefonlar: 94-10-76; 48-96-83; 60-15-67.

Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 month ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir