Finlýandiýanyň telekommunikasion enjamlary öndürijisi Nokia Corp. 2040-njy ýyla çenli bug gazlarynyň zyňyndylarynyň arassa nol görkezijisini (net zero) gazanmagy meýilleşdirýär. Bu barada MarketWatch-a salgylanyp, Interfax.ru habar berýär. Öň, kompaniýa bu maksada 2050-nji ýyla çenli ýetmekçidi. Şol bir wagtyň özünde, Nokia öz işini karbonsyzlaşdyrmagy çaltlaşdyrar. Mundan öň, ol 2030-njy ýyla çenli göni (Scope 1) we gytaklaýyn (Scope 2 we 3) zyňyndylary 2019-njy ýylyň derejesi bilen deňeşdirilende iki esse azaltmakçydygyny aýtdy. Kompaniýa zyňyndylary azaltmak boýunça tagallalaryň çäklerinde önümleri işläp taýýarlamak, innowasion iş, pes uglerodly elektrik, energiýa we material taýdan netijelilik, şeýle-de atmosferadan kömürturşy gazy aýyrmak ýaly ugurlara ünsi jemlär.

Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 month ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir