Garaşsyzlygymyzyň şanly 32 ýyllygy mynasybetli ýurdumyzda belli brend bolan «Geran» HK uly arzanladyşlar yglan etdi. Güýz-gyş möwsümi üçin niýetlenen ýeňsiz kurtkalar bary-ýogy 100 manatdan başlanýar. «Geran» HK 100 manatdan dürli reňkde, islendik ölçegde, tiz wagtda, ýokary hilli taýýarlap berýär. «Geran» dükanlarynda taýýar görnüşler hem köp. Marketler, söwda merkezleri, dürli hyzmatlar bilen meşgullanýan hususy kärhanalar üçin ýörite ýeňsiz kurtkalary taýýarlap bermek hyzmaty hem bar. Şeýle hem «Geran» HK egin-eşik söwdasyny edýän hususy telekeçiler üçin hem lomaý görnüşde islendik egin-eşiklerini tikip taýýarlap berýär. Habarlaşmak üçin: +99363-03-55-58 Instagram: geran_uniform TikTok: geran_uniform Elektron poçta: geran.marketing.2021@gmail.com

Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 2 weeks ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir