Geçen ýylyň aprelinde 2023-nji ýylda geçirilen Şanhaý awtoulag sergisinde ilkinji gezek çykan Nissan Pathfinder konsepti seriýalaýyn çykýan ulaga öwrüldi, muňa Hytaýyň Senagat we maglumat tehnologiýasy ministrligi tarapyndan ýaýradylan suratlar şaýatlyk edýär. Wsedorožnik Amerikanyň Nissan Pathfinder-inden düýpgöter tapawutlanýar, önümçilik bolsa Dongfeng Nissan bilelikdäki kärhanasy tarapyndan amala aşyrylar. Hytaýyň Nissan Pathfinder -iniň uzynlygy 5130 mm, ini 1981 mm we beýikligi 1767 mm. Ol ABŞ-ly Nissan Pathfinder R53 -den 109 mm, Toyota Grand Highlander -den 14 mm uzyn. Onuň has döwrebap CMF-CD arhitekturasynyň ýerine Nissan's D platformasyny ulanjakdygy habar berildi. 2900 mmlik tiger bazasy amerikan Pathfinder-ine we onuň bilen mehaniki taýdan baglanyşykly Infiniti QX60 bilen birmeňzeşdir. Mundan başga-da, carscoops munuň Hytaý bazaryna gönükdirilen täzelenen Infiniti QX60-dygyny öňe sürýärler. Kapotyň aşagynda 248 at güýjini öndürýän 2 litrlik turbo görnüşli dört silindrli hereketlendirijisi bar. Şol güýç agregaty Infiniti QX60 -yň hytaý görnüşinde we ýerli öndürilen Dongfeng Nissan Altima -da hem ulanylýar. Yzky gapysyndaky 4 × 4 nyşany ähli tigirleri hereketlidigini görkezýär. Ýerli metbugatyň habaryna görä, Dongfeng Nissan Pathfinder 2023-nji ýylyň dördünji çärýeginde Hytaýda satuwa çykarylar.

Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 weeks ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir