iPhone 15 hödürlenmezden ozal, hünärmenler we ulanyjylar Apple -iň geljekki smartfonlaryň zarýad berilmegini asyl USB-C kabelleri bilen çäklendirer öýdüp gorkýardylar. Bu şuňa meňzeş birleşdirijisi bolan adaty simleriň diňe zarýad bermek üçin däl, eýsem ýakyn geljekdäki enjamlara maglumat geçirmek üçin hem amatly bolmajakdygyny aňladardy. Ars Technica -nyň žurnalistleri iPhone 15 –iň, öndürijä garamazdan, islendik Type-C kabellerini goldajakdygyny mälim etdiler. Portalda bellenip geçilişi ýaly, geljekki smartfonlar iň köp ýaýran birleşdirijiler bilen enjamlaşdyrylandyr, olar diňe asyl sime garaşly bolmaz. “Apple” -iň hyzmatdaş saýtlary dürli USB-C kabellerine goldaw berilýändigini habar berdiler. Olar baradaky maglumatlar ulanyjylaryň iPhone 15 –e, hatda smartfon çykmazyndan has öň çykan kabeller bilen hem zarýad berip biljekdigini habar berýär. iPhone 15-iň satuwy 22-nji sentýabrda başlanar.

Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 8 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir