Ýokary hilli zenan hem erkek aýakgaplarynyň, egin-eşikleriniň hem-de aksessuarlarynyň dürli görnüşlerini hödürleýän IPEKYOL dükany harytlaryna 70% arzanlaşyk yglan etdi. Dükanda Türkiýäniň dürli brendleriniň harytlarynyň giň toplumy hödürlenilýär. IPEKYOL dükany «Berkarar» söwda-dynç alyş merkeziniň 2-nji gatynda ýerleşýär. Habarlaşmak üçin: Telefon: +99364 75-47-06 Salgy: «Berkarar» SDAM, 2-nji gat, IPEKYOL dükany

Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir