«Tumar» hususy kärhanasy tölegini 3 aý garaşaryna amala aşyrmak mümkinçiligi bilen islendik eskiz we dizaýn boýunça perdeleri hem-de tutlary tikmek hyzmatlaryny hödürleýär. Sargydyň töleginiň umumy mukdarynyň 50%-ini öňünden geçirilip, galan bölegi üç aýyň içinde tölenýär. Perde tikmek üçin matalaryň dykyz we ýagtylyk geçirmeýän, has ýeňil, şeýle hem organza materialyndan tutularyň, «tor» şekilli we keşdeli matalaryň, nagyşly we nagyşsyz matalaryň köp sanly görnüşleri bardyr. «Tumaryň» işgärleri otagyň bezegi aýratynlyklary üçin iň amatly perdeleri saýlamaga kömek ederler, taýýar tutlary eltip bererler we gurnarlar. Surat: ru.freepik.com Şeýle hem «Tumar» HK žalýuzlaryň, öý we ofis mebelleriniň, mermer önümleriniň dürli görnüşleri hem-de islendik jaýy abatlamak boýunça hyzmatlaryny hödürlemäge taýyndyr. «Tumar» HK-nyň wekilleri bilen şu telefon arkaly habarlaşyp bilersiňiz: (+993 62) 11 07 07, (+993 63) 15 30 03, (+993 62) 43 23 85.

Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 2 weeks ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir