Aşgabat şäherindäki «Ykdysatçy» okuw merkezi 2023/2024-nji okuw ýyly üçin «Buhgalterçilik hasaba alnyşy» we «Bank işi» hünärleri boýunça diňleýjileri okuwa kabul etmegiň möhletini 13-nji sentýabra çenli uzaltdy. Okuwa Türkmenistanyň umumy orta bilimli raýatlary söhbetdeşlik esasynda kabul edilýär. Resmi iş kagyzlary Aşgabat şäherindäki «Ykdysatçy» okuw merkezinde kabul edilýär. Resmi iş kagyzlarynyň sanawy: bellenilen nusgada arza ýa-da edara kärhananyň hünärmen taýýarlamak baradaky sargyt haty; bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa); umumy orta (ýa-da orta hünär) bilim baradaky resminama (asyl nusgasy); pasportynyň göçürmesi Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy; soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama; 3x4 sm ölçegdäki 2 sany fotosurat; Salgysy: Aşgabat ş., 1972-nji (Atatürk) köç., 73. Tel: +993 (12) 48-62-94; +993 (65) 558179.

Bilim, Ata Watan tarapyndan 3 weeks ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir