****

Suw daşgyny, tupan,ýer titremeleri ýaly tebigy hadysalar dürli döwürde,dürli ýerlerde ynsan ömrüne zamun bolan esasy apat hasaplanýar. Emma 1952 ýyl Londonda suw daşgyny ýa-da ýer titremesi däl-de ümür (туман) sebäpli 12 müň kişi wepat boldy.

1952 ýyl 5 dekabr güni şemalsyz, sowuk howa wagtynda Londona antisiklon ýapyrylýar,netijede...

Dowamy »

733 5
Täzelikler, Гость tarapyndan 6 months ago

8.nji mart degysme😊

Gara ýeriň üstünde,
Gök asmanyň astynda
“Heleý” diýilýän sözi
Kim tapdyka aslynda?

Ol sözi ilki tapan
Ne-hä daýhan, ne çopan.
Diýýärler: ilki sapa
Ol gödek sözi tapan
Kyrka çenli kyrk sapar
Öýlenen Ýekegapan.

Gyzyl göz Ýekegapan,
Han ogly Ýekegapan
G...

Dowamy »

646 1
Edebiýat, Crazy boy tarapyndan 6 months ago

Mitoloji Kahramanları: Kanlı Koca Oğlu Kan Turalı

Dede Korkut Kitabı’nın kahramanlarından Kanlı Koca Oğlu Kan Turalı'nın öyküsü...
07 Eki Paz, 2019

Sözlü gelenek içinde oluşmuş Dede Korkut destanları, Oğuzların edebî zevkini ve sanat gerçekliklerini ortaya koyar.

Dede Korkut Kitabı’nın kahramanlarından Kanlı Koca Oğlu Kan Turalı, hakanın tek erkek oğlu genç O...

Dowamy »

270 6
Edebiýat, Khanture tarapyndan 6 months ago

Gutlag

Bütin dünýäniñ siz gözel gyzlary,
Bu gün gutlaýarlar hemme sizleri,
Siziñ ücin döredýäris aýdym sazlary,
Sizler bu dünýäniñ aýdyñ ýazlary.

Crazy boyyn adyndan bar gyzlary gutlaýan,
Bu satlykly baýramda hemmäñizi ýatlaýan,

Dowamy »

336 5
Täzelikler, Crazy boy tarapyndan 6 months ago

🌼🌼🌼🌼

8-nji mart halkara zenanlar guni bilen ahli masgala agzalarynyzy tuys yurekden gutlayaryn.
Ozge gulden nazik siz .In mahirli gozel siz .Bu dunyade yeke tak .In gerekli eje siz . Guller yaly owadan. Caga deyin mahirli. Bahar yaly mylayym Gun nury dey yyly siz .
BAYRAMYNYZ GUTLY BOLSUN🌼🌼🌼🌼🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🙌👍

Dowamy »

295 3
Täzelikler, Бабаниязов Дж tarapyndan 6 months ago

MiyaGi-,,Сердце забрала" текс песен

Для тебя найду добро и верну ему пульс
Вновь куда-то так увлекусь
Время остановится пусть
Сейчас
И пока я тут, считай эти звёзды — путь
Не понадобится ничуть
Друг об друга лечили грусть
Всегда

С тобой же в один лад
Чуть тоньше намекай
До дрожи похожи
Жевали мармела...

Dowamy »

280 7
Edebiýat, Mr_arsen. tarapyndan 6 months ago

Ebjet hasaby

Ebjet harplaryna deň gelen sanlary esas almak şerti bilen haýsydyr bir taryhy wakalaryň ýa-da birden köp sözleriň, mysra ýa-da goşgyda yzarlap tapmak adaty gadym döwürlerden gözbaş alyp gaýdýar. Muňa jümleleriň hasaby hem diýilýändigini gadymy arap kitaplary habar berýär.
Harplaryň ebjet hasabyna görä sanlary şeýle okamaly: Elif -1; bi -2;...

Dowamy »

363 7
Bilim, Jeksparro tarapyndan 6 months ago

Alp Arslan Beýik Seljukly (Alparslan: Büyük Selçuklu) filmi hakynda

Bilşimiz ýaly, geçen 2021-nji ýylyň 8-nji Noýabrynda Sedat Injiniň taýýarlan we Emre Konagyň ýazmagy esasynda TRT1 türk kanalynda tomaşa edilmäge başlanan ''Alp Arslan Beýik Seljukly'' (Alparslan Büyük Selçuklu) köpbölümli film, gysga wagtyň içinde tomaşaçylaryň söýgüsini gazandy. Geçen Sezonlarda ol ilki ''Oýanyş: Beýik Seljukly'' (Uyaniş: Büyük...

Dowamy »

458 4
Bilim, Jeksparro tarapyndan 6 months ago

Allo sözüniñ gelip çykyşy

Biz her gün telefonda birnäçe gezek "Allo" sözüni ulanýarys. Hakykatda bolsa, bu söz bir gyzyñ gysgaldylan adydyr. Gyzyñ doly ady Allessandra Lolita Oswaldodyr. Ol telefony oýlap tapan A.Graham Belliñ söýgülisidir. Graham Bell telefony oýlap tapandan soñ ony ilki bilen söýgülisiniñ öýüne çekipdir. Iş ýerinde telefon jyrlanda jañ edýän Allessandra L...

Dowamy »

947 7
Edebiýat, Xyivenia tarapyndan 6 months ago

****

1960 ýyl 12 oktýabr. Ýaponiýa

Ikinji jahan urşundan soň Ýaponiýada jemgyýet ikä bölündipdi: çepçi güýçler -ABŞ bilen ylalaşyga garşy çykan kommunistler,sagçylar bolsa "Hytaý duşman,ABŞ bolsa dost" diýen pikiri öňe süren kapitalistlerdi.

Inedziro Asanuma (Yaponiya Sosialistik partiya-çepçi güýçleriň öňbaşçysy) çykyşy wa...

Dowamy »

478 3
Täzelikler, Гость tarapyndan 6 months ago

****

Fidel Kastronyň uzak ýyllyk howpsuzlyk gullugynda işlän Fabian Eskalanteniň aýtmagna görä, Kubaň baştutanyna garşy jemi 638 gezek kast edilşik gurnalan we esasan ABŞnyň Merkezi razwetka gullugy tarapyndan. Kast edilşik usullary örän başgaçady: zäherlemek, sowgat hökmünde berilen partlaýjy sigaret,kastýuma siňdirilen kömelek infeksiýasy.Ýöne her gez...

Dowamy »

576 4
Täzelikler, Гость tarapyndan 6 months ago

****

1. 100 000 (ýüz müň) dollarlyk kagyz pul 1934 nji ýylda çykarylýar.

2. Dollara reklama ýerleşdirmeklige 2004 nji ýyly rugsat berilýär.

3. Häzir 500 ýewrolyk kagyz pul dünýädäki iň meşhur banknot hasaplanýar.

4. 1 mln dollar diňe ýüzlüklerden ybarat bolsa,10 kg agyrlykda bolýar.(Barlap gördüm şuny☺️)

Dowamy »

574 3
Täzelikler, Гость tarapyndan 6 months ago

Бьянка - Были танцы (текст песни)

Текст Бьянка - Были танцы

Как на нашем на дворе
Ой, горели фонари
Были танцы, были танцы
Были танцы, были танцы
Под сиреневым кустом
Танцевали всем двором
Были танцы, были танцы
Всех качало, были танцы

В городе нашем есть весёлая улица
Тут парни гламурные, девчонк...

Dowamy »

256 3
Edebiýat, TrustORG tarapyndan 6 months ago

Григорий Алексинский

1879, Дагестан – 1967, Париж

Алексинский Григорий Алексеевич родился в семье врача. Окончив Ярославскую гимназию, поступил на историко-филологический факультет Московского университета. За участие в беспорядках дважды – в 1899 и 1902 – исключался из университета. В первый раз был выслан из Москвы, во второй – приговорён к полугодовом...

Dowamy »

182 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 6 months ago

Анатолий Александров (goşgulary rus dilinde)

1861, с. Савенково Белёвского у. Тульской губ. – 1930, Сергиев Посад

Александров Анатолий Александрович окончил с золотой медалью Ломоносовскую семинарию при Катковском лицее в Москве (1875–1883) и историко-филологический факультет Московского университета (1883–1887). По окончании курса был оставлен для приготовления к профессорском...

Dowamy »

173 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 6 months ago

Bладимир Алейников (goşgulary rus dilinde)

1946, Молотов (ныне Пермь)

Алейников Владимир Дмитриевич детство, начиная с трёхмесячного возраста, провёл на родине отца, в городе Кривой Рог на Украине. Стихи начал писать в 1961, в 1962 – первая публикация в местной газете (стихи, правда, изувечили). В 1963, вместе с другими молодыми поэтами Кривого Рога, попал в полосу хрущёвской...

Dowamy »

193 1
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 6 months ago

Дмитрий Авалиани (goşgulary - rus dilinde)

1938, Москва – 2003, там же

Авалиани Дмитрий Евгеньевич в 1960 окончил географический факультет МГУ по специальности «экономическая география СССР». По окончании долгое время работал по специальности, позже, в связи с обострением болезни Бехтерева – сторожем. Стихи начал писать в юности. В конце 1960-х – начале 1970-х примыкал к груп...

Dowamy »

153 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 6 months ago

Tarkan - ne çok ağladım (aýdym söz)

Haykırsam (haykırsam, haykırsam)
Duyup gelsen uzaklardan
Dokunsam bi'
Son bi' kez sana dokunsam

Sarılsam (sarılsam, sarılsam)
Hayallerime sarılsam
Uzansam bi'
Yanı başına uzansam

Bildiğin gibi değil hiç
Çok ağladım, ne çok ağladım
Silinmiyor hatıralar
Anlad...

Dowamy »

211 0
Tehnologiýa, Jeksparro tarapyndan 6 months ago

MakSim - Трудный возраст (aýdymyň sözleri)

А помнишь небо, помнишь сны о молчаньи?
Юное тело в голубом одеяле
Помнишь, как мы умирали в прощаньи?
Сердце застыло
Просто трудный возраст, смятая постель
Ну а плакать лучше в дождь или в метель
Чтоб никто и не подумал, что слаба
В шестнадцать лет твоя душа, твоя душа
А помнишь небо, помнишь...

Dowamy »

243 6
Tehnologiýa, Jeksparro tarapyndan 6 months ago

ŞIRIN

/Perhadyň Şirini barada/

Şirin Eýranyň patyşasy Hysrow Perwiziň söýgülisi bolupdyr. Ol örän owadan bolupdyr. Käbir taryhçylar ony grek, käbiri-de Huzustan ilatyndan diýip ýazypdyrlar. Şirin Hysrow Perwiziň patyşalyk eden ilkinji ýyllarynda oňa durmuşa çykýar. Hysrowyň Şirine bolan söýgüsi barada köp dessanlar ýazylypdyr. Şirine Perh...

Dowamy »

514 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 6 months ago