Bashda gyzykly son gyzyksyz

salam agzalar!
size bir soragym bar!
shu talyplar.com'a bashda agza bolan wagtlan gyzykly bolyar emma birnache wagtdan son(takmynan 1-2 ay son) shu talyplar.com'yn gyzygy gachyar. bu zatlar sizde-de bolyarmy?!

Dowamy »

3151 8
Köneler, hoshowaz tarapyndan 12 years ago

tanysmak

salam talyp kom agzalary.men taze geldim.mana soragynyz bar bolsa berip bilersiniz

Dowamy »

2431 46
Köneler, Atax tarapyndan 12 years ago

Borderline barada

salam oglanlar/Gyzlar

onatmy yagdaylariniz? gecen hepde borderline barada oran tasin bir makala okadym we shol tema barada gurrun acasim geldi.
bilişiniz yali, Borderline adamlardaki kişiliginin bozulmagi hokmunde adlandyrylyar..
esasan hem yalnyz galan,gaygu gussa batyp uzyn wagtlap jebir ceken,trawma geciren we şm. ya...

Dowamy »

1846 11
Köneler, Pelen tarapyndan 12 years ago

Jedel etmek


Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Men iňlis diliniň kada-kanuny boýunça bir dostum bn jedel etdim ýaňy-ýakynda. Ýöne iki taraplaýyn däl-de, bir taraply, ýagny, "eger men ýeňsem, onda sen hiç zadam etme, ýöne sen dogry bolaýsaň, 20$ seňki!" diýipdim. Ol ýeňdi. Men hem sözümi tutdym :)

Sizde-de bolýarm...

Dowamy »

1620 21
Köneler, ata tarapyndan 12 years ago

yewronyn kursy

dostlar hemmanıze mahırlı salam.. edıl shu wagt turkmenıstanda yewronyn kursyny owrenjek bolup uly basagay bolup otyrys.. sızden bılyan bar bolsa gayrat edıp yazyp goyberın.. munyn uchın taze tema acanym uchın hem admınlerden otunc sorayan..

Dowamy »

1532 7
Köneler, shoh tarapyndan 12 years ago

"oriflame" сетевой маркетинг

salam mähriban gyzlar!

cendrillion, mylayym, jeren, margaritka, funda, elif, manzura, arzyman, makgijan, guler yuzli, gul_ .........we beýleki hemme gyz agzalarymyz. ilki bilen-ä täze gelenlere hoş geldiňiz diýýän (men hem onça starik dällaý:) )

size soragym bar. "oriflame" kompaniýasy barada eşiden bolsaňyz gerek. şu...

Dowamy »

1857 20
Köneler, agayunus tarapyndan 12 years ago

ýolöten - osman gaz ýatagy we potansiýal howplar

ýolöten-osman gaz ýatagy ulylykda dünýäde 2nji hem bolmagy hem mümkin diýýäler. Muňa hemmämiz begenmeli, yöne bir makala okadym. Gynandyryjy taraplaram bolup bilermiş. Dost görnüşli taze duşmanlarymyzyn peyda bolup ugramagy mümkin. Potansiyal howplar:
The United States
The Big Power Rivalry
Afghanistan
Religious Organiz...

Dowamy »

2308 13
Köneler, shahyr tarapyndan 12 years ago

Turkmen sahrada gezi

Her Yolcuğun Bir Heyecanı Vardır

Avrasya Yazarlar Birliği’nden üç kişilik heyetle İran’a, Türkmen Sahra’ya gidiyoruz. Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğunun değerli Şefi ve Birliğimizin Sanat Danışmanı İrfan Gürdal ve Avrasya Yazarlar Birliği Yayın Sorumlusu Ömer Kayır beylerle b...

Dowamy »

3369 10
Köneler, ceyhun82 tarapyndan 12 years ago

Huwdi

Salam dostlar, menin 7 aylyk gyzym bar, on ady Merjen. Onun in gowy goryan sazy - "Sizin uçin korpelerden" son çalynyan HUWDI. Kim mana sol aydymy tapyp biler. Men oran shad bolardym eger mana komek edip bilseniz!!!

Dowamy »

1819 6
Köneler, Rustamjan tarapyndan 12 years ago

Maxat bilen söhbetdeşlik.


söhbetdeşliklerimiziň bu gezekki myhmany, sahypanyň iň aktiw agzalarynyň biri maXat. maxat sahypada ýazgy we jogap ýazmakda barmak bilen sanap bolaýjak agzalaryň arasynda. göwün beren futbol toparyna we gowy görýän awtomobillerine garamazdan adamçylygy erbet däl :)

maxat barada:

1982-nji ýylda dogulan. özi baýr...

Dowamy »

3962 77
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 12 years ago

Zumer ogurlamok Diydilay

Darkroom Records dinleMen Zumerin kabir sazlaryny ogurlayanymy indi goz yetirdim.Meselem Wanted #1 bilen aydyany, Shayna bn aydyan LOVESTRADAMUS aydymy.Muna name diyaniz

Dowamy »

2322 26
Köneler, @1g@d0 tarapyndan 12 years ago

RAP ogurlamak YOK

GALTAMAN gowusy RAP ogurlayanlar barada soz acalyla!Name yogsam RAP ogurlayanlar gownunden turyamy?

Dowamy »

1215 0
Köneler, @1g@d0 tarapyndan 12 years ago

Rulit diymek beyleki saherleri kemsitmek!

goklen gyzy men su wagt Asgabat rulit diysem beyleki saherleri Asgabatdan pes tutdugum bor.Sonun ucin beyleki saherlere kakdyrmasak gowy bor seyle dalmi?HEMME SAHER DENDIR

Dowamy »

1195 0
Köneler, @1g@d0 tarapyndan 12 years ago

Zumeri halamasan

Galtaman Zumeri halamasan Dragony dinlap goray!Gownune yararmy?

Dowamy »

1148 0
Köneler, @1g@d0 tarapyndan 12 years ago

Goklen Gyzy

Sen voopşe gyslay.Milletcilik eden bolma (balkan rulit).Ya asgabada at dakjak bolyanmy?Men su wagta cenli 12 yurdun 18 saherinde bolup gordum yone Asgabat yaly saheri we Turkmenler yaly gowy milleti gormedim."Surin icinde hokmen agask bolmaly" senem sol agsaklan biri bolaymasan!Milletcilik etmejek bol!

Dowamy »

1499 6
Köneler, @1g@d0 tarapyndan 12 years ago

Turkmen RAPi pes yagdayda

Galtaman sen woopşe gapyllay.Turkmenistanda RAP bar diyjek bolyanmy?YOOK. Yenede Zumer dagy turkmen RAPyna sylag-hormat getirdiler.özüm şu wagt Ukrainada.ST,AmanDJ,Bega,A.Orazow...aydymlaryny kime dinletsem ogurlukdygyny bilip ustunden gulyarler,Iska-da Men RAP aydymyny Seryogadan ogurlan.birine şony dinledip masgara boldum.Galtaman sen gownune alm...

Dowamy »

1271 1
Köneler, @1g@d0 tarapyndan 12 years ago

bilemok

salam oglanlar-gyzlar.men shu gun sizin saytynyza agza boldum.men sizin hemmaniz bilen tanyshmak isleyarin.hemmanizi hosh gorduk!
sag bolun

Dowamy »

1013 2
Köneler, Matematikchi tarapyndan 12 years ago

APOCALYPTICAAPOCALYPTICA

Finlandiyanyn akedemiyalaryndan birinin виолончель(inlis:cello) bölüminin okuwçylary bolan 4 sany yetginjegin guran topary, виолончель bilen başda metallica-nyn sazlaryny çalyp meşhur bolyalar we 96-njy yyldan bari albom çykaryalar, eserlerinde bir-ki sany aydym bolaymasa köpisi saz, dinlan sazlarymyn içi...

Dowamy »

1685 9
Köneler, Maxat tarapyndan 12 years ago

''Enriqe Inglesias'' aydymlaryny halayan barmy?

tanadynyzmy? şu aydymçyny mena gowy göryan
başga-da halayan barmyka?

Dowamy »

2005 18
Köneler, mc_didar tarapyndan 12 years ago

Soygu barmyka?

Söýgü diyilyan zat barmyka?Gaty köp gyzlary we oglanlary gördüm ilki bashda söyüshýäler.(leyli meznun bolyalar).Hamala diyersin bir-birinden hich hachan ayrylmajak yaly.Son bolsa durmush guryalar.1-2 ay normalna yaşaşyalar,soňra bolsa günleri 1 bolsa gohlary iki.Gelin jalyja sabyrsyzrak bolsa chemedanyny alyp öyüne tarap ugrayar.Hany olaň öňkü söyg...

Dowamy »

9323 238
Köneler, daKING tarapyndan 12 years ago