Kyn gormeseniz!

Kyn görmän maňa surat goýmany öwretjegiň barmy?

Dowamy »

1642 12
Köneler, aka_merw tarapyndan 13 years ago

Gyş göresiň gelýäniňiz barmy?

Yegenler bärde şu gün agsham -23 gradus boljakdygyny habar berdiler, aňyrlar nähili oňatyçylykmy? Bu yeriniň yaşayjylary ucin entäk sowuk bashlanokmyş, kä-wagt -45-e çenli barýan wagtlary hem bolýarmyş... ňä

Dowamy »

1439 4
Köneler, aka_merw tarapyndan 13 years ago

Tmtalyp.com 3/12/2007 taze wideolar

taze wideolar. dinlan, seredin lezzet alyn:)
Başyma galdy

Dowamy »

2359 4
Köneler, sevecen2006 tarapyndan 13 years ago

Gurbannazar Ezizow (ýatlalyň)

Salamälik adamlar! Men G.Ezowyň “Çykmadyk kitabym 2” diöen kitabyndan onyň tanşlarynyň ol hakda aýdyp beren zatlaryny ýazdym. Maňa gyzykly şu zatlar. Köp bolsa-da soňuna çenli okaň ýaltanman!! Eger halasaňyz aý halamasaňyzam ýene-de ýazjak :))) Poeziýa bilen gyzyklanýanlar şu ýerik gelibermeli!!

\"Meniň dostum, Gurbannazar\" (Derýa...

Dowamy »

15117 55
Köneler, Harmandali tarapyndan 13 years ago

Herhili adam cagasy bar

Men ozum shor dan
Hitrovkan anirsyn da lay ,,,
HTTU 4 Inglisce de okayan ,,, kabir adamlar barlay balamutlar Harmandali meselem
sony hayvanlar terbiye beripdir oyutyan
adindan belli ahrman dali
HTTu dan kopelerlay indi

Dowamy »

2264 34
Köneler, shorcity tarapyndan 13 years ago

Taze soygi

Salam Bu men Yazik :)))
Mana sizin komeginiz gerek :O
Menin bir tanys gyz dostum bar. Men onun bilen 9 ay bari tanys. Indi men ona soz aydasym gelyar yone bilemok aytsammy ya-da aytmassamy. Eger aydaysam menden gaty gorer diyip gorkyaryn. Hayys edyarin mana jogap yazyn. Men sizin hatynyza garasyaryn Yazik:)

Dowamy »

1744 9
Köneler, Yazik tarapyndan 13 years ago

Aýdym isleg(!)

men bir türkmen aýdim gözleýän.. aýdimyň ady \"unut meni\" .. ýöne kimiň aýdýanini hiç bilip bilmedimdä.. ony men myspace`imde music player`e başga biriniňkiden alyp goýdum aslynda..alan yerimde ine şu ýerde!!!!!! hiç hili info ýazilmandyr.. diňe unut meni diýýä.. turkmençe.. parahat amandurdyýewiň sesine meňzeýa sesi .. =O tapyp bir ýere goýup bil...

Dowamy »

2343 14
Köneler, Shazada tarapyndan 13 years ago

Adamyn ynanjy

DOSTLAR, adamlar birinji b\\n SAGLYK isteýorlar...ne tapavudy bar SAGLYK bolsa BAGT bolmasa.siz nähili düşünýäňiz bu tema...

Dowamy »

1691 6
Köneler, kakabay tarapyndan 13 years ago

men taze geldim

salam turkmenler men hem talyp HTTU dan yone men barde taze bolamson kan zat bilemok lay lay,
taze klipler bar eken ya da vidoelar bet bet leri solary nadip alyp bilerin
men ashgabat dan ertir yenede okuw lay,
me sana yenede 2 otur ,,

Dowamy »

2363 37
Köneler, shorcity tarapyndan 13 years ago

Tanyşmak isteyorum

SALAM türkmentalyplary,men-de TÜRKMEN emma talyp däl.Ol söz b\\\\n siziň üstüňüzden güljek bolamok.Mende talyplyga synanyşdym ýöne bolmady.Sebäbi türkmen sistemasy bize zooor geliýor.Şu zamanda nähili.Talyplar siz b\\\\n tanyşmak isteýorum.Türkmenistanyň häzirki agdaýyny aýdyp bilmersiňizmi.Siziň jogabyňyza garaşýaryn....

Dowamy »

6050 91
Köneler, kakabay tarapyndan 13 years ago

Türkmen gözelleri we sungat(photoshop)

men pikirimce dunyade in gozel gyzlar turkmen gyzlary :) ashgabatdaky A-studio`da dushurilip professional montaj edilen suratlar.. hazir kiceldip sayt`a gora goyjak original(uly) razmer isleyanler guk diyaysin ;)

Dowamy »

8831 34
Köneler, Shazada tarapyndan 13 years ago

Fobyalarynyz? (phobia) namelerden gorkyanyz?

siz nameden gorkyarsynyz? namelere garşy fobyalarynyz(phobia) bar? şu wagtlykça 500-den köpürak phobia görnüşi bar.şu wagtlykça diyyan sebabi sany gün sayyn artmak bilen.bularyn köpüsi \"hey beylede bir phobia bolarmy?\" diyjeklerimizden.sizinki haysy?

Dowamy »

1637 17
Köneler, teke tarapyndan 13 years ago

Salamlashmak

bilishimiz yaly turkmenlerde elleship salamlashmak adaty zat diyip hasap edyaris. yone shu erkek kishi bilen ayal adamyn elleship salamlashmagy adaty zat diyip hasap edyanizmi?
edil gadym zamanlarda bir kinoda gorkezilishi yaly erkek adam ayal bilen salamlashanda donynyn elini uzaldyar oydyar doly yadyma dushenok
yone kawagt sheyle ya...

Dowamy »

3815 35
Köneler, mylayym tarapyndan 13 years ago

Optimizm we Pessimizm

Optimizm - Durmuşa gowy tarapdan seretmek, hemme adamlar gowy görmek, bütün wakalar netijesini iň gowy ýagdaý diýip hasaplamak.
Pessimizm - Durmuşa we adamlara negatif tarapdan seretmek, hemme zatlar ýamanlyga tarap barýa diýip hasaplamak.
Ýarysyna çenli suw guýulan stakany görkezip, \"şu näme ?\" diýip soranlarynda, şeýleräk jogap be...

Dowamy »

1966 8
Köneler, mc_merw tarapyndan 13 years ago

Shugun cuma\'dan son...

ay millet shugun name bolanyny aytjak...gulayman yone :))

koroche bilshiniz yaly cuma gunudi bugun menem adaty bolshy yaly paytagtymyzyn gozel bir metjidine gitdim,,,ay okadyk garaz dashyna chykyp durun, ondan son doga-dileg edilyar menem dasharda elimi gladyryp garashyp durun indi, hemme kishem garashyp dur, onson ymam bashlady doga...

Dowamy »

1602 5
Köneler, Achilles tarapyndan 13 years ago

Dunyanin bar gorki...

yok,enedir,ene dal,ozumche uytgedyan,chagadyr,chaga diyip:)

sonky vagtlar dash-toveregim yone durshuna chaga bolup dur,bir-birisinden eyjejik.

Anne Geddes diyip avstraliyaly fotograf ayal bar,belki alan suratlaryny gorenleriniz bardyr;
yasan chaga suratlary uchin meshhur;

gaty ovadan tapyan shon a...

Dowamy »

3771 21
Köneler, cendrillon tarapyndan 13 years ago

şahyr_bilen_dermana

Oglanlar köp sag boluň beren maslahatlarynyz ucin!:)
Men intek 1-nji kursda okamok,sebabi menin atestatym 9-ýyllyk bolanson kabul etmediler şonuň ucin men liseyde okayan, liseyde bolsa orsyedin 10-11-nji klasyny okatyarlar, onsoň iyunda matematika+rus dilinden ЕГЭ(ýedino gosydarstwennyý ekzamen) bolyar, men onson orsyedin atestatytyny alanym...

Dowamy »

1666 9
Köneler, aka_merw tarapyndan 13 years ago

gok soygi (soygi hakynda dal arkayin griberin!)

soygi hakynda herhili syužetli,gyzykly mowzuklar yazilipdir. yone soygi name herhili bolya...
Gunbatarda, Yewropada adam haklary diydiler, demokratiya diydilerde ERKEK-ERKEK gatnyshaklaryny kanunlashdyrdylar.
Sizin pikirinizce muna `BEYIK SOYGI` yada `DEMOKRATIYANYN NUSGASY` diyip bolarmy? sebabi demokratiya diyp sheyle zada rugsa...

Dowamy »

3722 51
Köneler, Yagshyzada tarapyndan 13 years ago

Sudan-da yashamazdym ya-da Islam dini

Britaniyadan Sudana gelen mugallymy 15gunlik turme yapypdyrlar. Bu Britaniyadan gelen mugallym Sudan-yn haysy bir shaherinde okuwchylaryna oyunjak ayynyn adyny Muhammed dakmaklaryna rugsat bereni uchin.

Okuwchylaryn ozleri bu ady saylapdyrlar a, mugallym dine rugsat beripdir. Son bay okuwchylaryn ene-atalary bu barada polisiya aydyp...

Dowamy »

3161 81
Köneler, Derman tarapyndan 13 years ago

A siz nahili pikir edyaniz?

Bilshiniz yaly, Turkmenistanyn futbol yygyndy komandasy ilki bilen Kambodiany(5:1) sonra bolsa HongKongy(3:0) hasabynda yenip WCQ 2010 Asia\'nyn 3 turuna gatnashmaga hak gazandy.

Gruppamyz shu komandalar bar...

Yuzhnoya Koreya
Severnaya Koreya
Iordania
we biz Turkmenistan.

Siz nahil...

Dowamy »

1730 13
Köneler, Achilles tarapyndan 13 years ago